Trommler- und Pfeiferkorps Vorwärts Kohlscheid 1923 e.V.

IMG_1809 Kopie